Historie

(Filmbeelden: met dank aan video-archief Arie v/d Kuy)

(Filmbeelden: met dank aan video-archief Arie v/d Kuy)

Op deze foto ziet van links naar rechts:

Achteraan: Daan Rietveld, Jan Hogendoorn, Huub Cluistra, Jan van Vliet en Gerrit van de Burger
Vooraan: Aart Eikelestam, Jaap Jappes en Michel van El

“De foto toont OZV kort na de oorlog, de precieze datum weet ik niet meer. Wèl weet ik dat in die dagen de familie Cluistra een ruim aandeel had in het OZV-gebeuren.
Degenen die toen als supporters wel eens meegingen – en zeer enthousiast – was in die dagen niets te veel.
In mijn herinnering staat nog voor de geest een avond dat OZV ergens in de provincie hetzij in Boskoop of Alphen a/d Rijn zou spelen.
Henk Bloemheuvel laadt de vrachtwagen vol met supporters en zo reed men naar de stad waar het zevental onder aanmoedigingen van de aanwezigen naar een mogelijke overwinning werd geschreeuwd!
Het vervoer met eigen middelen was kort na de oorlog niet zo ruim voorhanden als vandaag de dag, zodat velen als het weer het toeliet, de reis per fiets maakten.
Architekt hoogendoorn – de regels van het spel kennende – blies als scheidsrechter menige wedstrijd, al werden niet al zijn beslissingen in dank afgenomen!
Wel herinner ik mij dat na het fluitsignaal Daan Rietveld dikwijls als eerste bij de bal was.
Michel van El had op afstand een schot in de hand als Arie Haan, de voetballer , in de benen,
Het was al met al een prachtige tijd, het geloof in de nieuwe toekomst, de saamhorigheid ruimschoots aanwezig deed velen steeds verlangend uitzien naar de volgende wedstrijd.

Gert van Wijngaarden”

(foto en brief ingezonden door: dhr. G. van Wijngaarden, IJsselbode 31 juli 1984 )

Op deze foto ziet u van links naar rechts:

Achteraan: Cor Kooij, Hanny de Jongh. verder: Jan van Vliet, Fien de Jongh, Daan Rietveld, Lena Hogenes, Michel van El, Henk Hagoort, Jan Buis, Badmeester (?) van der Voet, Henk Beukers, Jan Hogendoorn, badmeester Reyerkerk, Gerrit van de Burger, Ab v.d. Steen, Jaap den Boer.
Daarvoor: Lenny Meijne, Emmy de Veen, Alie den Boer (half te zien), mevrouw van Dijk, Co Hagoort, Arie de Jong, Huib de Pijper, Jan de Wit, Sonja van Maanen, Maartje Goudkamp, (achter Maartje, Jan Strik), Aard Eijkelestam en Adrie Buis.
Zittend voor: Lies Lissenburg, Wil van de Ree, Mien Vink, Sjaak Deurlo, Tiny Bloemenheuvel, Huub Cluistra, Rina Koren, Sjef Brunt.
Helemaal vooraan: Henk Cluistra, Maarten v.d. Vooren, mejuffrouw de Veen (?), Cees Dekker, Henk Dekker, Aad Eijkelestam en Paul Vermeij.