Regels & Protocollen2018-12-31T15:19:29+00:00

INFORMATIE

Regels & Protocollen

Het bestuur van OZV Oudewater vindt het belangrijk dat iedereen die deelneemt aan zwemles of waterpolo activiteiten, dat kan doen in een “veilig & respectvol sportklimaat”.
Daarom heeft onze vereniging een aantal omgangsregels, aannamebeleid  voor vrijwilligers en een huishoudelijk reglement opgesteld.

Bekijk het Huishoudelijk regelement
Bekijk het Aannamebeleid-vrijwilligers

De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt voor een luisterend oor, hulp en ondersteuning.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een training gevolgd bij het NOC*NSF en is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Tevens kan de vertrouwenscontactpersoon de vereniging adviseren omtrent preventieve maatregelen om onveilige situaties te voorkomen.

Als een sporter, trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder zich bij de vertrouwenscontactpersoon meldt, zal deze luisteren naar zijn/haar verhaal. Samen wordt gekeken wat de beste oplossing is binnen de vereniging of daarbuiten.

Een vertrouwenscontactpersoon is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Hij/zij kan dus jouw probleem niet oplossen, maar – indien nodig – kan hij/zij je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF of naar een andere hulpverlener. Het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon is dat de vertrouwenscontactpersoon (VCP) met name een begeleidende rol heeft in welke stappen je kunt ondernemen, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.

Bekijk het Meldprotocol en vertrouwenscontactpersoon
Bekijk het Klachtenprocedure diplomazwemmen
Bekijk het Privacy statement OZV