INFORMATIE

Regels & Protocollen

Het bestuur van OZV Oudewater vindt het belangrijk dat iedereen die deelneemt aan zwemles of waterpolo activiteiten, dat kan doen in een “veilig & respectvol sportklimaat”.
Daarom heeft onze vereniging een aantal omgangsregels, aannamebeleid  voor vrijwilligers en een huishoudelijk reglement opgesteld.

Bekijk het Aannamebeleid-vrijwilligers

De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt voor een luisterend oor, hulp en ondersteuning.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een training gevolgd bij het NOC*NSF en is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Tevens kan de vertrouwenscontactpersoon de vereniging adviseren omtrent preventieve maatregelen om onveilige situaties te voorkomen.

Als een sporter, trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder zich bij de vertrouwenscontactpersoon meldt, zal deze luisteren naar zijn/haar verhaal. Samen wordt gekeken wat de beste oplossing is binnen de vereniging of daarbuiten.

Een vertrouwenscontactpersoon is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Hij/zij kan dus jouw probleem niet oplossen, maar – indien nodig – kan hij/zij je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF of naar een andere hulpverlener. Het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon is dat de vertrouwenscontactpersoon (VCP) met name een begeleidende rol heeft in welke stappen je kunt ondernemen, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.

Vertrouwenscontactpersoon OZV

Mijn naam is Edwin Kruiswijk en al jarenlang lid van OZV.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende binnen de zorg voor mensen met een beperking. Daarnaast ben ik vader van 2 volwassen kinderen en ook 3 prachtige kleinkinderen.

Nadat ik gevraagd ben om Vertrouwens Contact persoon (VCP) voor OZV te worden, heb ik In 2018 deelgenomen aan de cursus voor VCP van het NOC/NSF.
Daar hebben we kennis gemaakt met de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Ik vind het erg belangrijk dat iedereen binnen een vereniging als OZV met plezier in en rond het zwembad bezig kan zijn.
Het is de verantwoording van ons allemaal om een klimaat te creëren waarin iedereen, maar met name het kind, ongestoord bezig kan zijn.
Met plezier naar de zwemles, lekker met elkaar trainen voor de waterpolo en lol hebben tijdens een wedstrijd, ook als er verloren wordt.
Zoals ik al schreef is dit “een opdracht” voor ons allemaal. Zelf ben ik maar weinig daadwerkelijk aanwezig in het zwembad waar OZV actief is.
Dit komt doordat ik wekelijks, namens OZV, als scheidsrechter actief ben en dus in andere zwembaden aanwezig moet zijn. Maar met elkaar zien, horen en voelen wij of er dingen zijn die aandacht nodig hebben.
Natuurlijk is het van belang dat we dit bespreekbaar maken op de plek waar dit hoort, bij de persoon zelf, of bij de trainer of bij het bestuur van de vereniging.
Mocht er echter bij u (of bij uw kind) een situatie zijn waarover u, in alle rust, even met iemand zou willen praten, bel mij dan gerust, dan maken we een afspraak.

Ik hoop u, in mijn rol als VCP, niet of nauwelijks te spreken, want dat betekent dat we met elkaar positief en vooral ook sportief bezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Edwin Kruiswijk
06 – 23 56 31 97
mail

Bekijk het Meldprotocol en vertrouwenscontactpersoon
Bekijk het Privacy statement OZV